Bredbandsstatus Eda kommun februari 2019

Vår förhoppning att ansluta hushållen i Norra Järnskog och Norra Skillingmark före årsskiftet grusades p.g.a. den rådande vintern.   Det har frusit i många brunnar och kontakteringar har därför varit svåra att genomföra. Båda områdena är ERUF-sträckor avseende stamnätet och måste därför vara slutgodkända av Tillväxtverket innan de kan tändas upp. Arbetet fortsätter dock och vi […]


Bredbandstatus Eda kommun oktober 2018

Stamnätets kanalisation för Norra Järnskog är nu förlagd mellan Koppom och Rudsgården via Järnskogsboda. Samtidigt har mycket av fiberföreningens kanalisation lagts ned. Återstår gör att blåsa, svetsa och kontaktera fiber men innan årets slut bör de flesta vara klara för att anslutas.   I norra Skillingmark pågår arbete med att blåsa fiber och här kommer […]


Statusläge Bredband Eda kommun maj 2018

  ”Eda kommun har haft ett planeringsmöte tillsammans med Kewab ( de som gräver ned el-kabel åt Ellevio) och Relacom (vår fiberentreprenör). På mötet bestämdes var samförläggning i Västra och Södra Järnskog sker och att start sker i Västra Järnskog vecka 20. Sedan kommer man att förflytta sig succesivt söderut och gräva så långt man […]


Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma 2018 Tid: torsdag 12 april kl 19:00 Plats: Jaktstugan Morast Sedvanliga årsmöteshandllingar. Välkommen! Hälsningar styrelsen


Senaste nytt januari 2018

Ett fibermöte ägde rum 16 januari där styrelserna för samtliga åtta samverkande fiberföreningar var representerade. Dessutom fanns Relacom, Region Värmland och kommunledningen på plats samt Zitius som medverkade via högtalartelefon. Anledningen till mötet var att Relacom undantagit 61 fastigheter från de 818 som hittills anmält intresse pga. att de ligger för avsides och blir för […]


Bredbandsstatus December

Eda kommun Bredbandsstatus December     Under den senaste tiden har förhandlingar pågått mellan kommunikationsoperatören Zitius och entreprenören Relacom. Utbyggnaden sker på kommersiell grund och problemet uppstod i och med att vi inte nådde upp till det förväntade anslutningtalet på 900 abonnenter. Då vill man undanta fastigheter som ligger avsides för att kunna bygga till […]


Fiber till alla Nyhetsbrev

Hej! På gång just nu Den 1/11-2017 kommer vi att låsa adresslistorna för respektive område. Detta för att entreprenören håller på att slutföra detaljprojektering. Man kommer kunna fortsätta att anmäla sig via fibertillalla, men då kan vi inte garantera kampanjpriset längre. Innan årsskiftet kommer vi lämna besked gällande nästa steg. Du som endast gjort en intresseanmälan och […]


Dags för orderbekräftelse

Dags för orderbekräftelse   Zitius har nu bestämt sig för att bygga ut till alla fiberföreningarna. En orderbekräftelse till alla som tecknat avtal kommer nu att skickas ut. När orderbekräftelsen kommit så är det 14 dagars ångerrätt. Sen blir avtalet bindande. I vilken ordning man bygger till de olika föreningarna är fortfarande oklart och något […]


Bredbandsstatus augusti 2017

Bredbandsstatus augusti 2017   Antalet tecknade avtal har ökat väsentligt efter den genomgång som gjordes under juni/juli där vi fick fatt på många felaktigt ifyllda avtal och några som hade kommit bort.   I dagsläget har vi 763 hushåll som tecknat avtal och ytterligare ca. 15 som vi bedömer som relativt säkra och kommer att […]


Kampanjstatus juli 2017

Den 3/7 hade kommunen möte med de föreningar som fått erbjudande om ett pris på 21.900 kr om man blir 900 som tecknar avtal. 673 är klara och dessutom känner vi till ca. 100 st. som med säkerhet kommer att teckna sig. Zitius som gått ut med erbjudandet har därför beslutat att förlänga kampanjen juli […]